:

" "

(7 - 10.)

:

, 10 ., .

:

,   9 ., .

:

, 8 ., .

:

, 9 ., .

, 9 ., .

, 8 ., .   

 

(11 - 14 .)

:

, 12 ., .

:

, 14 ., .

:

, 14., .

: 

, 11., .

, 12., .

, 14 ., .

 

В началото