Начална страница

МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТЕМА:

ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА БОРИС АПРИЛОВ

КЛАСИРАНЕ

I награда

Мария Стоева,

НХА-София

II награда

Ajna Hujdur,

Academy of Fine Arts in Sarajevo Department of Graphic design

III награда

Григор Григоров,

НХА-София

Поощрение

Nora Berthoud,

Academy of Fine Arts in Sarajevo Department of Graphic design

Поощрение

Маринела Крайчева,

НХА-София

Поощрение

Kemal Beganović,

Academy of Fine Arts in Sarajevo Department of Graphic design

 

XXIII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА СЛИВЕН, 11-13 МАЙ 2021г.

 

МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТЕМА:

ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА БОРИС АПРИЛОВ

 

СТАТУТ

 Конкурсът се организира в рамките на програмата на XXIII Национален фестивал на детската книга Сливен, 11-13 май 2021г. от Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен, Областна администрация-Сливен, ДАБЧ, най-големите детски издателства и др. Посвещава се на 100г. от рождението на големия български писател, хуморист,  драматург, сценарист на филми и автор на книги за деца Борис Априлов (21 март 1921 10 април 1995).

Борис Априлов /литературен псевдоним на Атанас Василев Джавков/ е определян като писател на всички възрасти. Но в голяма част от творбите му разкази, повести, новели, сценарии, пиеси, приказки,  освен значими проблеми, важни социални и нравствено-философски идеи, присъства и детският свят, гледната точка на детето. За него проникването в детското съзнание, вживяването в невръстната психика е нещо като начин на съществуване. Затова и творчеството му за деца е любимо за поколения български деца и е получило признание и в чужбина. За цялостното си литературно творчество е удостоен с националната награда Петко Рачов Славейков на Министерство на образованието/1993/.

Особено популярна в творчеството на Б. Априлов за деца е поредицата от приказни повести с общо заглавие Приключенията на Лиско..., които се определят като образци на съвременната приказка и без съмнение са едно от най-значителните постижения на българската детска литература от втората половина на миналия век. Още появата на първата книга от този цикъл става важен знак за търсенето на нови духовни пространства. Като стъпва върху традициите на класическата приказка народна и литературна, писателят отива далеч в обновяването на жанра и извеждането му до една интелектуално извисена хуманистична концепция.

Приказните истории на Борис Априлов са феерия от смях, игра, удивление, фантазия, живопис. Бидейки живописни тези творби са предизвикателство за много илюстратори.

 

ТЕМА НА КОНКУРСА: Из приказния свят на Борис Априлов /по повестите от поредицата Приключенията на Лиско... Приключенията на Лиско в гората, Приключенията на Лиско по море и повестта Шестте пингвинчета, които са най-популярни в страната и чужбина, претърпели редица издания /, За участниците от чужбина се предоставя текста на повестта Шестте пингвинчета в превод на английски и немски език и Приключенията на Лиско по море на немски език.

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1. Представяне и популяризиране на творчеството за деца на Борис Априлов - сред млади илюстратори от България в чужбина.

2. Нов художествен прочит на произведенията за деца на Борис Априлов.

3. Разширяване на възможностите за изява на участниците в конкурса.

4. Създаване на контакти и сътрудничество между млади илюстратори от България и други страни..

4. Илюстрациите да станат основа за преводи и издаване на произведенията за деца на Борис Априлов в страните, от които са участниците в конкурса. 

 

УЧАСТНИЦИ: Студенти по илюстрация или сродни специалности в художествени академии в България и други европейски страни.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ:

-  всеки участник може да представи до 3 творби (по произведение по избор).

- илюстрациите се представят във формат 35/50 см. (хоризонтални или вертикални композиции).

- техника допускат се всички рисунъчни техники акварел, темпера, гваш, акрил, графитни моливи, цветни тушове и мастила, дигитални изображения, колаж и др, без маслени бои.

- материали творбите трябва да бъдат изпълнени на картон с грамаж 220 300 гр., каширан картон или съответни принтове с резолюция 225 300 dpi.

- към всяка илюстрация на отделен лист да бъдат отпечатани следните данни на участника: Име и фамилия, адрес, възраст, е-mail и тел., наименование на илюстрацията, от кое произведение е /включително и от коя глава/, наименование на висшето учебно заведение и специалността, в която следва участникът.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

- съответствие на илюстрацията на литературния текст;

- оригинално и талантливо пресъздаване на текста;

- художествени постижения.

 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 2 април 2021г. /важи датата на пощенското клеймо/. Оригиналните работи да бъдат изпратени по куриер /или по пощата.

За улесняване на работата на журито до 2 април 2021г. творбите на участниците, придружени от посочените в изискванията данни да бъдат изпратени и в електронен формат (Tagged Image File Format - *.tiff) на е-mail:  rpetrova.bulgaria@gmail.com. 

 

 

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ:

РБългария, гр.Сливен

ул. Никола Карев 1

РБ Сава Доброплодни

ЗА КОНКУРСА ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА БОРИС АПРИЛОВ

Росица Петрова-Василева /тел.+359886090712/

 

ЖУРИ: Журито ще бъде съставено от известни български илюстратори с председател проф. Виктор Паунов /НХА- София/.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: Наградените участници ще бъдат уведомени от организаторите със съобщение на посочените от тях е-mail. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния фестивал на детската книга (http://childbookfest.iradeum.com)

Творбите на участниците не се връщат. Те ще бъдат включени в изложба Из приказния свят на Борис Априлов, която ще бъде открита на 11 май 2021г., в гр.Сливен, в рамките на програмата на XXIII Национален фестивал на детската книга-Сливен, 2021г. Ако датите за провеждане на фестивала се променят поради ограничения свързани с разпространението на коронавируса, участниците ще бъдат уведомени за новите дати за откриване на изложбата и награждаване на отличените участници.

Изложбата ще бъде представена и в други страни.

 

НАГРАДИ:

- I награда - грамота, пластика, парична награда от 650 лв.

- II награда - грамота, парична награда от 450 лв.

- III награда - грамота, парична награда от 350 лв.

- Поощрения: грамота, предметни награди

 

За всички отличени участници от България и чужбина  организаторите поемат пътни разходи, дневни разходи и нощувки в хотел на 10, 11 и 12 май 2021г. и включване в проявите на XXIII Национален фестивал на детската книга Сливен, 2021г.

 

За контакти: тел.044/622441; 0886090712;

e-mail: rpetrova.bulgaria@gmail.com

 

 

В началото на страницата