Начална страница

МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТЕМА:

ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА ЕЛИН ПЕЛИН

КЛАСИРАНЕ

I награда

Григор Григоров,

Национална художествена академия - София

II награда

Мария Стоева,

Национална художествена академия - София

III награда

Василена Радева,

Национална художествена академия - София

III награда

Йордан Хаджистойчев,

Национална художествена академия - София

III награда

Благовеста Нейчева,

Национална художествена академия - София

Поощрение

Mustafa Velagic,

Academy of Fine Arts in Sarajevo, Department of Graphic design

Поощрение

Маринела Крайчева,

Национална художествена академия - София

Поощрение

Теодор Мирчев,

Национална художествена академия - София

Поощрение

Martina Reč,

Academy of Fine Arts in Sarajevo, Department of Graphic design

 

XXIV НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА СЛИВЕН, 11-13 МАЙ 2022г.

 

МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТЕМА:

ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА ЕЛИН ПЕЛИН

 

СТАТУТ

 Конкурсът се организира в рамките на програмата на XXIV Национален фестивал на детската книга Сливен, 11-13 май 2022г. от Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен, Областна администрация-Сливен, ДАБЧ, най-големите детски издателства и др. Посвещава се на 100г. от рождението на големия български писател, хуморист,  драматург, сценарист на филми и автор на книги за деца Елин Пелин (8 юли 1877 3 декември 1949). 

Елин Пелин /литературен псевдоним на Димитър Иванов Стоянов/ е определян като писател на всички възрасти. Макар в жанрово отношение неговото творчество да е много разнообразно, повествователните му произведения  се нареждат сред шедьоврите на българската литература. В голяма част от творбите му разкази, повести, стихове, романи, приказки,  освен изследването на духовната същност на човека, на неговия интимен свят и съприкосновението му с природната и социална среда, присъства и детският свят, гледната точка на детето. За него проникването в детското съзнание, вживяването в невръстната психика е нещо като начин на съществуване. Затова и творчеството му за деца е любимо за поколения български деца и е получило голямо признание и разпространение и в чужбина.

Сред богатото му творчество за деца се откроява романът Ян Бибиян в две части:Ян Бибиян. Невероятни приключения на едно хлапе/1933/ и Ян Бибиян на Луната/1934/. Това е първият фантастичен роман за деца в българската литература, превърнал се в част от световната литературна класика. Романът е пълен с момчешки лудории, фантазия, ненатрапчиви послания за доброта, съчувствие и взаимопомощ, а във втората част е вплетена вековната жажда на човечеството да стъпи на луната, да полети из космическите селения и да опознае нови светове, изразена чрез интересни, изпреварили времето си технологични авторови прозрения.

Елин Пелин е автор и на много приказки като пръв въвежда  и стихотворната приказка в българската детска литература. Като стъпва върху традициите на класическата приказка народна и литературна, писателят отива далеч в обновяването на жанра и извеждането му до една интелектуално извисена хуманистична концепция.

Приказните истории на Елин Пелин са феерия от смях, игра, удивление, фантазия, живопис. Бидейкиживописни,тези творби са предизвикателство за много илюстратори.

 

ТЕМА НА КОНКУРСА: Из приказния свят на Елин Пелин /по двете части на романа Ян Бибиян: Ян Бибиян. Невероятни приключения на едно хлапе и Ян Бибиян на Луната и най-превежданите му приказки Петльо и Лиса, Торбаланци, Чичо Пейо, Безценното камъче и др./. За участниците от чужбина се предоставят преводи на творбите: на сръбски език романа Ян Бибиян на Луната и приказката Чичо Пейо; на чешки език романа Ян Бибиян и приказката Петльо и Лиса;  на руски език романа Ян Бибиян, приказката Петльо и Лиса; на немски език приказките Петльо и Лиса, Чичо Пейо, Торбаланци, Скъпоценното камъче; на английски език приказките Петльо и Лиса и Торбаланци; на румънски език приказките Петльо и Лиса, Чичо Пейо, Торбаланци.

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1. Представяне и популяризиране на творчеството за деца на Елин Пелин - сред млади илюстратори от България в чужбина.

2. Нов художествен прочит на произведенията за деца на Елин Пелин.

3. Разширяване на възможностите за изява на участниците в конкурса.

4. Създаване на контакти и сътрудничество между млади илюстратори от България и други страни.

4. Илюстрациите да станат основа за преводи и издаване на произведенията за деца на Елин Пелин в страните, от които са участниците в конкурса. 

 

УЧАСТНИЦИ: Студенти по илюстрация или сродни специалности в художествени академии в България и други европейски страни.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ:

-  всеки участник може да представи до 3 творби (по произведение по избор);

- илюстрациите се представят във формат 35/50 см. (хоризонтални или вертикални композиции);

- техника допускат се всички рисунъчни техники акварел, темпера, гваш, акрил, графитни моливи, цветни тушове и мастила, дигитални изображения, колаж и др., без маслени бои;

- материали творбите трябва да бъдат изпълнени на картон с грамаж 220 300 гр., каширан картон или съответни принтове с резолюция 225 300 dpi.;

- към всяка илюстрация на отделен лист да бъдат отпечатани следните данни на участника: Име и фамилия, държава, адрес, възраст, е-mail и тел., наименование на илюстрацията, от кое произведение е /включително и от коя глава/, наименование на висшето учебно заведение и специалността, в която следва участникът;

- участниците от България изпращат творбите си в оригинал или в съответни принтове и в електронен формат (Tagged Image File Format - *.tiff) на е-mail:  rpetrova.bulgaria@gmail.com

- поради затрудненията при изпращане на оригинални творби, участниците от чужбина изпращат творбите си само в електронен формат (Tagged Image File Format - *.tiff) на е-mail:  rpetrova.bulgaria@gmail.com

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

- съответствие на илюстрацията на литературния текст;

- оригинално и талантливо пресъздаване на текста;

- художествени постижения.

 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 11 април 2022г. /важи датата на пощенското клеймо/. Оригиналните работи да бъдат изпратени по куриер /или по пощата.

До 11 април 2022г. творбите на всички участници, придружени от посочените в изискванията данни, да бъдат изпратени и в електронен формат (Tagged Image File Format - *.tiff) на е-mail:  rpetrova.bulgaria@gmail.com. 

 

 

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ:

РБългария, гр.Сливен

ул. Никола Карев 1

РБ Сава Доброплодни

ЗА КОНКУРСА ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА ЕЛИН ПЕЛИН

Росица Петрова-Василева /тел.+359886090712/

 

ЖУРИ: Журито ще бъде съставено от известни български илюстратори с председател проф. Виктор Паунов /НХА- София/.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: Наградените участници ще бъдат уведомени от организаторите със съобщение на посочените от тях е-mail. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния фестивал на детската книга (http://childbookfest.iradeum.com)

Творбите на участниците не се връщат. Те ще бъдат включени в изложба Из приказния свят на Елин Пелин, която ще бъде открита на 11 май 2022г., в гр.Сливен, в рамките на програмата на XXIV Национален фестивал на детската книга-Сливен, 2022г. Ако датите за провеждане на фестивала се променят поради ограничения свързани с разпространението на коронавируса, участниците ще бъдат уведомени за новите дати за откриване на изложбата и награждаване на отличените участници /планирани резервни дати 6-9 юни 2022/.

Изложбата ще бъде представена и в други страни.

 

НАГРАДИ:

- I награда - грамота, пластика, парична награда от 780 лв.

- II награда - грамота, парична награда от 560 лв.

- III награда - грамота, парична награда от 450 лв.

- Поощрения: грамота, предметни награди

 

 

За всички отличени участници от България и чужбина  организаторите поемат пътни разходи, дневни разходи и нощувки в хотел на  10, 11 и 12 май 2022г. и включване в проявите на XXIV Национален фестивал на детската книга Сливен, 2022г.

 

За контакти: тел.044/622441; 0886090712;

e-mail: rpetrova.bulgaria@gmail.com

 

 

В началото на страницата