Организаторите на XX Национален фестивал на детската книга,

който ще се проведе в гр. Сливен от 8 до 10 май 2018г.

 

 Начална страница

ОБЯВЯВАТ:

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА:

ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ

        

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница/ и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.

         Компетентно жури ще оцени творбите.

         Ще бъдат раздадени много награди.

         Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

         Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:

 

8800 гр. Сливен

ул. “Никола Карев” № 1

Регионална библиотека “Сава Доброплодни”

/за литературния конкурс/

или на e-mail:   reglibsliven@iradeum.com

                            

тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70

 КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 20.03.2018г.

Начална страница