Начална страница

ДИСКУСИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕТСКАТА КНИГА

Целта на организаторите е във времето на тотално нахлуване в живота на подрастващите на телевизия, видео, компютри, Интернет да насочат общественото внимание към проблемите на детската книга. В тези нови условия автори, издатели, разпространители, библиотечни специалисти, педагози, психолози от страната и чужбина да се събират на тези форуми и да набелязват заедно пътища за връщане на интереса към книгата и четенето, за да направят детската книга интересна и привлекателна за децата, конкурентна на новите мултимедийни продукти.

ТЕМИ НА ДИСКУСИИТЕ

1999г. “Детската книга – издаване, разпространение, четене”

2000г. “Творчеството на Константин Константинов за деца”

2001г. “Детската книга в началото на третото хилядолетие – издаване, разпространение, четене”

2002г. “Детската книга – издаване, разпространение, четене”

2003г. “Националният фестивал на детската книга – идеи и перспективи”

2004г. “Детската книга – издаване, разпространение, четене”

2005г. "Съвременната детска литература и нейните читатели – тенденции, рискове,
предизвикателства"

2006г. „Съвременният детски роман – образци, тенденции, предизвикателства”

2007г. “Европейски измерения на българската детска литература”

2008г. “Детската книга на XXI век и нейните читатели”

2009г. “Тематични и жанрови промени в литературата за деца в началото на XXI век –
           поглед в Балканските литератури”

2010г. "Комиксът за деца"

2011г. "Развитие на детската илюстрация и влиянието й върху детското четене"

2012г. „Табутата в детската литература”

2013г. „Фестивалът - децата, книгите, четенето. Петнадесет години Национален фестивал на детската книга"

2014г. „Децата и четенето – между традиционната и електронната книга”

2015г. Съвременната фентъзи литература за деца – между традицията и новите тенденции

2016г. „Националните детски литератури в глобалния свят”

2017г. Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите

2018г. „Балканските детски литератури и разпространението им в Европа”

2019г. „Фантазия и хумор в съвременната детска литература: защо е важно да се предложат на децата множество светове”

В началото

В началото