Начална страница

 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА

Място на провеждане:  гр. Сливен, Република България

Име на фестивала: Национален фестивал на детската книга

ОРГАНИЗАТОР: РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "САВА ДОБРОПЛОДНИ" - СЛИВЕН

Регионална библиотека Сава Доброплодни е създадена през 1955г. с Решение на Министерски съвет. През 1995г. става депозитна за учебната, научно-популярната, детска литература. От 1 юли 2000г., по силата на ПМС 153/28.07.2000г., получава статут на регионална библиотека. Днес библиотеката е модерен културен и научно-информационен институт, осъществяващ дейността си на територията на Сливенска област. Тя  успешно съчетава традиционните за една библиотека дейности и новаторски форми за представяне на българската и световна литература и култура.  Притежава уникален многоотраслов фонд от книги, периодика, албуми, картографски и нотни издания и нови носители на информация, на български и чужди езици, наброяващ над 385 000 библиотечни единици. Особено ценен е старопечатния фонд от книги, публикувани в периода 1806-1878г. Библиотеката е архив на местния печат и център на справочно-библиографската и информационна дейност и на библиографията за родния край, регионален център за междубиблиотечно обслужване, както и методически и координационен център за всички видове библиотеки на територията на Сливенска област.

Ежегодно в библиотеката се регистрират над 8000 читатели, над 140 000  посещения, набавят се над 9 500 библиотечни единици. Чрез автоматизацията на основните дейности, изграждане на собствени електронни бази данни, електронни каталози и картотеки и дигитални колекции, представянето им в Интернет и предлагане на нови информационни услуги, тя успешно приспособява услугите си към нуждите на съвременното общество и вече е част от информационното общество без граници.  Разполага с електронни читални за достъп до Интернет и две локални мрежи за достъп на библиотечни специалисти и потребители до всички информационни масиви на библиотеката със 75 компютъризирани работни места. От м.декември 2004г. в Чуждоезиковия център функционира и Регионален евродеск център по програма Младеж на ЕС, който предлага информация за работа, обучение и проекти за млади хора в ЕС.

В библиотеката е изграден и модерен дигитален център, в който успешно се реализира Програма за опазване на книжовното наследство на региона.  Библиотеката работи активно за постигане на европейски стандарти, създава успешни партньорства в страната и чужбина, ражда нови инициативи. За нея известният български поет Георги Константинов написа: Ако България е държава на духа, то Сливен е една от нейните най-силни духовни крепости. И най-отпред е библиотека Сава Доброплодни.

РБ Сава Доброплодни е и културно пространство, в което се представят достиженията на националната ни и световна култура. Целта е чрез предлаганите в културния календар събития и промоция на книги, потребителите й в свободно общуване да осмислят проявленията на националната ни идентичност и европейска съизмеримост. Библиотеката е свободна територия за всички, затова  реализирането на програми и проекти свързани с интегриране на малцинствата, на хората с увреждания и гражданското участие е важна цел. Основен приоритет в работата й е и превръщането на библиотеката е любимо място за учене и забавления на децата. И накрая, но и не по важност, трябва да  се изтъкне, че създаването и развитието на навици за четене от най-ранна детска възраст, подобряването на уменията за четене и увеличаването на броя на четящите за удоволствие деца, както и стимулиране на въображението и творчеството у децата и младите хора чрез включването им в разнообразни инициативи са нейни водещи цели. Особеното и различното, онова което отличава РБ Сава Доброплодни от сродните й институции в страна е целенасочената й работа с децата. Една от най-ярките прояви на тази дейност е ежегодно провежданият от 1999г. Национален фестивал на детската книга.

Регионална библиотекаСава Доброплодни работи по редица международни проекти. Партньори на библиотеката са били: Южнодунавска регионална библиотека - гр.Печ /Унгария/, Регионална библиотека гр.Гера /Германия/, Областна библиотека - гр.Тернопол/Украйна/, Градските библиотеки в гр.Куопио /Финландия/, гр.Дунайска стреда/Словакия/, гр.Ниш/Сърбия/, организаторите на: Международния детски фестивал Змеjеве дечjе игре /Нови сад, Сърбия/, Международния фестивал Везаний мост /гр.Тузла, Босна и Херцеговина/, Фестивала на хумора за деца /гр.Лазаревац, Сърбия/, Литературния фестивал Под старата маслина/гр.Бар, Черна гора/,  както и Европейската агенция за развитие /Генуа, Италия/, Фондация Аида-/Верона, Италия/, Андерсеновия фестивал /Сестри Леванте, Италия/, Фестивал на приказките /Берлин, Германия/и мн. др.    

В над 65-годишната си история РБ Сава Доброплодни е отличена с редица грамоти, награди и медали. Най-значимите от тях са: Орден Кирил и Методий I  степен /1982/ - за високи постижения в библиотечната и информационна дейност; Национална награда Христо Г.Данов /2000г./ - за принос в българската книжовна култура, в раздел Представяне на българската книга; Медал и грамота от 47 Международен фестивал на изкуствата за деца Змаеви дече игре /Нови Сад, Сърбия/ - за целенасочената работа за популяризиране на литературата за деца и стимулиране на международния литературен /2004/; Национална награда Благодеятел на годината /2007/ в раздел Библиотека/читалище/ - за целенасочената работа с деца и стимулиране на детското четене; Награда Сребърен ритон /2011/ на Министерство на културата  - за принос в развитието и популяризирането на българската култура и на библиотечното дело в РБългария; Почетен знак /плакет/ Св.св.Кирил и Методий/2015/ на президента на РБългария - за значим принос към просветната и духовната дейност в РБългария; Национална награда Златен век Печат на Симеон Велики /2018/ на Министерство на културата - за целенасочената дейност за популяризиране на детската книга и стимулиране на детското четене и 20-годишния юбилей на Националния фестивал на детската книга, Почетен знак /плакет/ на Народното събрание /2019/, Почетен знак на Община Сливен -  за значим принос за развитие на библиотечното дело и популяризиране на българската култура и др.

СЪОРГАНИЗАТОРИ: Министерство на културата, Община Сливен, Областна управа - Сливен, Ротари клуб - Сливен, Държавна агенция за българите в чужбина, издателства и др.

В началото