Организаторите на ХХI Национален фестивал

на детската книга, който ще се  проведе

в гр. Сливен от 8  до 10  май 2019 г.

 

Начална страница

 

ВИ КАНЯТ

 

ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ

В НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

НА ТЕМА:

 

 ЕДНО НЕВЕРОЯТНО ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

 

          

Пленерът ще се проведе в гр.Сливен на 9.05.2018г. от 10.00 до 14.00 часа. В него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 15 години, разделени в три възрастови групи : 7 10 години, 11 13 години и 14-15 години.

Организаторите предоставят на участниците рисувателен лист с размер 35/50 см. Останалите материали за работа се осигуряват от децата в зависимост от техните индивидуални потребности.

Компетентно жури ще излъчи победителите.

Наградите на отличените участници в пленера ще бъдат връчени на 10 май 2019г. от 10.30 часа на заключителния концерт на фестивала.

С творбите от пленера ще бъде уредена изложба.

За участниците от училища, школи и клубове по изобразително изкуство организаторите поемат разходите за 1 нощувка /9 май/ със закуска на по 1 дете от възрастова група и на 1 ръководител. Пътните разходи са за сметка на участниците.

Повече подробности по организацията и провеждането на пленера ще бъдат предоставени на изпратилите в срок заявка за участие.

                 

         ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС:

         8800 гр. Сливен

         ул. Никола Карев 1

         Регионална библиотека Сава Доброплодни

         /за пленера/

         или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com

 

Краен срок за изпращане на заявките 29.03.2019г.

 За по-подробна информация: тел. /044/ 62 53 97

 

 

В началото на страницата

 

ЗАЯВКА

 

за участие в Национален пленер за детска рисунка

 на тема: ЕДНО НЕВЕРОЯТНО ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

/в рамките на ХХI Национален фестивал на детската книга

Сливен, 8-10 май 2019 г./

1. Име, презиме, фамилия ................................................................................................

2. Възраст..........................................................................................................................

3. Домашен адрес, телефон, е-mail ....................................................................................

...........

4. Школа (наименование, адрес) ....................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Ръководител (име, фамилия), адрес, тел. е-mail......................................................

........................................................................................................................................

6. Училище/клас ............................................................................................................

7. Ръководител (име, фамилия), адрес, тел. е-mail......................................................

......................................................................................................................................

 

Тази заявка трябва да се получи до 29 март 2019 г. на адрес :

8800 Сливен "Никола Карев" № 1

РБ "Сава Доброплодни"

или на е-mail: геglibsliven@iradeum.com

 

 

Дата ........................                                                                     Подпис .........................

 

 

 

 

Изтегли заявката във Word  формат

 

 

В началото на страницата